מי אנו? חטיבת הביניים (כיתות ז'- ט') היא חלק ממקיף שש- שנתי "גוונים"- מועצה אזורית מנשה, בניהולו של דר' יאיר סמוכה. בחטיבה 12 כיתות, 4 כיתות בכל שכבה. את החטיבה מרכזת נעמי מימון. לכל שכבה תוכנית חינוכית- ערכית ונושא מוביל, שהוא חלק מהתוכנית הערכית השש- שנתית של ביה"ס. שיעורי החינוך, סיורים, הצגות, מפגשים- מובנים וניבנים בהקשר לנושא זה. בניגוד לשאר השכבות (י'- י"ב), שלהן רכזת שכבה, לחט"ב יש רכזת חטיבה, כדי לתת מענה כוללני, בראייה מערכתית והוליסטית. בחט"ב ניתנת לתלמידים התנסות במקצועות שונים, מקבצי אומנויות והקבצות, וזאת כדי לפתוח בפניהם את כל האפשרויות לקראת המעבר לחטיבה העליונה. תלמידי החטיבה שותפים לכל העשייה החברתית בביה"ס- מועצת תלמידים, טורנירים, פרוייקטים, אירועים, טקסים, ועוד..

מטרות חט"ב: 1. לספק לתלמידים סביבה נוחה ללמידה ולהתפתחות אישית.
2. לטפח אחריות אישית ללמידה.
3. לאפשר התקדמות אישית על - פי נטיות וכישורים אישיים.
4. להורות וללמד עפ"י סטנדרטים.
5. לטפח כישורי חשיבה ולפתח מיומנויות למידה עצמאית.
6. לחנך למעורבות חברתית על בסיס ערכי הדמוקרטיה.
7. לטפח חברת תלמידים ערכית ומכבדת כל אדם באשר הוא.
8. הכנת התלמידים לחטיבה העליונה.

יישום המטרות יתבצע ע"י:
1. ראייה מערכתית של חט"ב, פונקציה של ריכוז חט"ב.
2. כיתות קטנות, מתן יחס אישי ע"י המחנכת, צוות המורים וצוות ביה"ס.
3. מבנים נוחים, מודרניים ומאובזרים.
4. כיתות תל"ם- כיתות קטנות ומותאמות- לתלמידים בעלי קשיים לימודיים לצמצום פערים, וכיתות מופ"ת- כיתות אקדמאיות- מדעיות- לתלמידים מצטיינים.
5. הקבצות באנגלית ובמתמטיקה- לקידומו/ה האישי של כל תלמיד/ה עפ"י הרמה והיכולת.
6. תוכנית מופ"ת - לתלמידים מצטיינים במתמטיקה ובמדעים.
7. מקבצי אומנויות- בתוך מערכת השעות, לבחירת אישית של התלמידים, כיתת כדורגל.
8. פרוייקט עזרה בשיעורי- בית וחוגי עניין- בסוף יום הלימודים בביה"ס.
9. ארגון למידה בסביבה לימודית מגוונת במקורות מידע ואמצעי הוראה, עבודות חקר.
10. מבחני מפמ"ר, מיצ"ב, מדידה והערכה עפ"י "הישגים נדרשים" בכל דיסיפלינה.
11. יישום "רמות תפקוד"- מדידת ה"תלמידאות" עפ"י קריטריונים נהירים וברורים.
12. מתן לוח מבחנים בכל תחילת מחצית, הדרכה לניהול זמן.
13. תוכנית ערכית- שש שנתית- המבוססת על ערכי הדמוקרטיה, רציפה ומקושרת.
14. שיעורי חינוך מובנים, עשייה חינוכית משמעותית, חווייתית ומקושרת.
15. פרוייקטים למעורבות חברתית, התנדבויות והתרמות.
16. מועצת תלמידים ועדות כגון- עיתון ואיכות הסביבה.
17. שילוב תוכניות מניעה (תוכנית ייעוצית) במסגרת שעורי חברה.
18. תוכנית הכוון לחט"ע בשכבת ט', בליווי יועצת ביה"ס.
19. שימוש בתוכנת משו"ב- מיידיות, שקיפות ובקרה, לקשר רציף עם ההורים, תיעוד ובקרה.
20. מידעונים שבועיים הנשלחים להורי חט"ב בדואר האלקטרוני.כל הזכויות שמורות לבית ספר גוונים © 2009 לשאלות ובירורים נא לפנות   ::  לאנה ספיבק   ::    עדכון האחרון    28/7/2013