מקצועות חובה ומקצועות בחירה

מקצועות חובה


מתמטיקה

לדף המקצוע

הבעה ולשון

לדף המקצוע

תנ"ך


לדף המקצוע

ספרות


לדף המקצוע

אזרחות

לדף המקצוע

אנגלית 3- 5 יחידות

תכנית לימודים

הסטוריה

תוכנית הלימודים בהיסטוריה - י"א
מכתב הסבר - סחל"ב
תוכנית הלימודים בהיסטוריה - ט'
תוכנית הלימודים בהיסטוריה - ח'מקצועות בחירה


בחטיבה העליונה נותנים את הטון - הלימודים לבגרות. בבית ספר מתקיימות מגמות שונות לבגרות מעבר למקצועות החובה. בכל מקצועות הבחירה יכולים התלמידים להגיע לרמת בחינה של 5 יחידות לימוד. התלמידים יכולים להגיע לרמה של 5 י"ל גם במקצועות החובה אנגלית, ומתמטיקה.

לקבלת חוברת מגמות לחץ כןפיזיקהביולוגיה


לדף המקצוע

מדעי המחשב


לדף המקצוע

טכנולוגיה


תכנית הלימודים

מדעי החברה


תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה לשיכבת י'

ערבית ומזרח תיכון


תוכנית שנתית בערבית לכיתה י'

מוזיקה

גיאוגרפיהלדף המקצוע

תקשורת


תכנית לימודים בקולנוע
לצפייה בסרטים של תלמידי מגמה

אמנות פלסטית

תיאטרון