מועצת תלמידים

מועצת תלמידים פותחת שנה.
במסגרת פעילות מועצת התלמידים, חולקו תפוחים בדבש בין תלמידי בית הספר