אזרחות

חומרי עזר לתלמידים במקצוע האזרחות אפשר למצוא בתיקייה הזאת.

מקצוע האזרחות מזמן הכרה, הבנה וטעימה מחיינו כאזרחים שווי זכויות. תכנית הלימודים מאפשרת כניסה לעומק דמותה של ישראל כמדינה יהודים ודמוקרטית, תוך ניתוח של הצד התיאורטי והמעשי של העקרונות, הזכויות, מבני השלטון והארגונים השונים הפעילים במדינה. המטרה היא לאפשר לבוגרינו להיות אזרחים איכפתיים, פעילים ומעורבים תוך עמידה בהצלחה בדרישות משרד החינוך  המתבטאת בבחינת הבגרות בהיקף של 80 אחוזים מהציון הסופי במקצוע זה. במסגרת הלמידה משולבים היבט תיאורטי והיבט מעשי-התנסותי.

מטלת הביצוע היא מטלה הנעשית בקבוצות קטנות במהלך לימודי י"ב ובה נחקרת בעייה אזרחית במדינת ישראל תוך הצגת ההיבט התיאורטי והחוקי הנשאף ולמולו נחקר המצב בשטח. הקבוצה מסכמת את מחקרה התיאורטי והמעשי, מציעה דרך לפעולה ומבצעת אותה, כדי להביא לתיקון הבעיה הנחקרת. בעבודות בגרותיות אלו  ניתן לכל תלמיד ציון, המהווה 20 אחוזים מציון הבגרות הסופי. בחלק מהכיתות נעשית מטלה מסוג אחר, כדוגמאת תלקיט העיתונות.

מטלות הביצוע

תשובות למטלות הביצוע