חזון בית הספר

בית הספר גוונים של המועצה האזורית מנשה שואף להיות מרכז לימודי, חינוכי וחברתי מוביל, מקצועי, מתחדש ואיכותי עבור כל שותפי-הדרך - תלמידים, מורים, הורים וקהילה. 
בית הספר חותר ליצירת אווירה של מוגנות ושייכות, בה ניתן לטפח ולהעניק משמעות לכל אדם באופן אישי וכחלק מהחברה - קשר אישי, המושתת על רגישות והקשבה, יהיה הבסיס להיענות לצורכי הפרט. 
בית הספר מעודד מצוינות לימודית וחברתית, ושואף לספק לתלמידים ולצוות כר להתפתחות וצמיחה במגוון רחב של תחומים. הצוות החינוכי של בית הספר מחויב לטיפוח למידה איכותית ומגוונת, לחינוך ערכי, למנהיגות ולתרומה לקהילה.

הערכים המובילים את בית הספר גוונים: 


 - שוויון ערך האדם וכבוד האדם הנגזר ממנו, הם הבסיס לקיומה של כל חברה אנושית. כל אדם מחויב לכבד את הזולת וזכאי לכבוד מצד הזולת, ליצירת חברה בה שולטים הסובלנות, האמון והאמינות.  

 


 - אהבת האדם והסובב - אכפתיות, דרך ארץ, צניעות ותפיסת עולם הומניסטית, ראויים להדריך כל אדם בהתנהלות אל מול הזולת והסביבה, מתוך תחושת אחריות חברתית וסביבתית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם במסירות, רצון לתרום ולהתנדב, מתן דוגמא אישית וחתירה לצדק חברתי. 

 


 - מיצוי עצמי – על כל אדם לחתור לפיתוח עצמי של האישיות, למימוש הכישרונות והיכולות, ולמציאת הדרך האישית לחיים של איכות ומשמעות. שוויון הזדמנויות ועידוד, על בסיס תפיסת עולם פלורליסטית, הם התשתית שחייבת הסביבה לספק לפרט לשם כך. 

 


 -  אהבת הדעת – השכלה וידע, בשילוב חשיבה עצמאית וביקורתית ויכולת ביטוי-אישי, הינם כלים הכרחיים לאדם כפרט וכחלק מהכלל. על ביה"ס לעודד רכישה ופיתוח של כל אלה, באווירה מקצועית ומתוך התעדכנות תמידית. 

 

 - אהבת הארץ – עלינו לחתור ליצירה והעמקה של הזיקה לישראל, מתוך היכרות עם מורשת עם ישראל והנוף הפיזי והאנושי בארץ ישראל, ומחויבות לערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית.