סגנית מנהל

הגב' אורית גוטמן

מנהל פדגוגית

הגב' זהר בן שימול

מנהל בית הספר

ד"ר עופר מוקדי

סגנית מנהלת

הגב' גלית ברנשטיין

מנהלת פדגוגית

הגב' אורית גוטמן

מנהלת בית הספר

הגב' זהר בן שימול

מנהלת חט"ב

הגב' נעמי מימון

מנהלת חט"ע

הגב' חנה טלמור