תודה רבה לכל הנרשמים והמתעניינים, הרישום לכיתת מופת לשנת תשפ"ג נסגר.

מצטיינים בחינוך!

גוונים נמצא ברשימת בתי הספר המובילים בחינוך!

כנסו לכתבה