ההרשמה לכיתת מופ"ת בגוונים לשנת הלימודים תשפ"ג תחל בתאריך 13.02.2022, יום ראשון, ותסתיים בתאריך 17.02.2022, יום חמישי, בשעה 13:00.
בתאריך 13.02.2022 נפרסם באתר ביה"ס קישור לטופס ההרשמה וקישור לטופס ויתור סודיות, עד אז אנא הכינו את כל המסמכים והתעודות – מפורט במכתב.

מצטיינים בחינוך!

גוונים נמצא ברשימת בתי הספר המובילים בחינוך!

כנסו לכתבה